financieel

Solide cijfers gericht op continuïteit

Continuïteit is het fundament van een familiebedrijf. Daarvoor is een solide financiële positie onmisbaar. Hiermee waarborgen wij de toekomst van ons bedrijf en bieden wij zekerheid aan onze medewerkers, opdrachtgevers, onderaannemers en alle andere partners die hier belang bij hebben. Niet onder druk van het behalen van kortetermijndoelstellingen, maar gericht op continuïteit op de lange termijn. Een gezond bedrijf met perspectief voor iedereen die er werkt, maar ook voor diegenen die er direct en indirect afhankelijk van zijn.

Kengetallen

0

Medewerkers

0

Miljoen euro omzet

0 %

Solvabiliteit

0

Miljoen euro winst

Onze solvabiliteit is gebaseerd op ons garantievermogen. Ons garantievermogen bestaat uit het eigen vermogen en het achtergesteld vermogen verstrekt door onze certificaathouders. Dit zorgt voor een robuuste en gezonde financiële positie. Tezamen met ons grootste kapitaal; onze eigen mensen, maakt dit ons krachtig en gezond.

"Niet onder druk van kortetermijndoelstellingen, maar gefocust op continuïteit op de lange termijn."

Paul Vervoort

Bouwbedrijf van de ven
Jaarverslag 2022

Voor elkaar!

Meer jaarverslagen inzien?

Bouwbedrijf Van de Ven startte in 1927 als kleine lokale bouwer. In het bijna 100 jarige bestaan is het familiebedrijf uitgegroeid tot een solide en veelzijdige specialist.

Bouwbedrijf van de ven
JAARVERSLAGEN

2022

Jaarverslag

2021

Jaarverslag

2020

Jaarverslag

2019

Jaarverslag

2017

Jaarverslag

2016

Jaarverslag