Disclaimer

Algemeen
De webpagina van Bouwbedrijf van de Ven is in eigendom en beheer van Bouwbedrijf van de Ven. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van en geldt voor eenieder die kennis neemt van de website. Bouwbedrijf van de Ven besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Bouwbedrijf van de Ven is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Bouwbedrijf van de Ven geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn, alles in de ruimste zin des woords. Bouwbedrijf van de Ven aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wanneer Bouwbedrijf van de Ven links naar internetsites van derden vermeldt op deze website, betekent dit niet een aanbeveling, advies of aanbod door Bouwbedrijf van de Ven.
Bouwbedrijf van de Ven garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten.

Copyright
Alle inhoud (teksten, afbeeldingen, bestanden) op deze website en het intellectueel ontwerp van deze website zijn eigendom Bouwbedrijf van de Ven. Alle verwijzingen naar en quotaties van externe bronnen zijn copyright van de respectievelijke eigenaars. Bouwbedrijf van de Ven maakt geen enkele aanspraak op eigenaarschap van deze bronnen. Verwijzigen en quotaties van deze bronnen zijn op basis van aanname van redelijkheid en fair use gebruikt. Voor zover ons bekend is hierbij geen inbreuk gemaakt op copyright of welk ander recht dan ook. Indien men meent dat verwijzingen naar en/of quotaties van bepaalde externe bronnen in strijd zijn met regels, rechten of belangen, neemt u dan contact met ons op. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf van de Ven is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.