keurmerken

Duurzaamheid
Keurmerken

SBB: SAMENWERKINGSORGANISATIE BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN

Per 1 augustus 2015 is er één samenwerkingsorganisatie die de wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming uitvoert:
de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Nu en in de toekomst kunnen leerbedrijven en scholen dus rekenen op ondersteuning bij het opleiden van jonge vakmensen in de praktijk. SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, beroepspraktijkvorming- en doelmatigheidsinformatie.

Keurmerken

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

Om een constante kwaliteit te kunnen garanderen van onze bouwprojecten is bouwbedrijf L. van de Ven B.V. gecertificeerd volgens de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement ISO 9001. Hiermee borgen we dat onze bedrijfsprocessen volgens vastgestelde en gecontroleerde procedures verlopen. Deze processen zijn vastgelegd in ons KAM-systeem dat jaarlijks wordt gecontroleerd door middel van interne- en externe audits.

Keurmerken

ISO 14001 milieumanagement

ISO 14001 is voor Bouwbedrijf L. van de Ven B.V. de internationale specificatie voor ons milieu management system. Deze norm biedt een goede en transparante structuur om onze milieu risico’s en de beheersing hiervan vast te stellen en in te richten als onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. We nemen onze verantwoordelijkheid als organisatie ter bescherming van het milieu, waarbij we er naar streven om onze milieubelasting zo laag mogelijk te houden. Samen met onze medewerkers streven we naar een continue verbetering van de milieuprestaties, wordt een efficiënt gebruik van o.a. grond stoffen en energie nagestreefd, waardoor we een win-win situatie creëren voor onze eigen organisatie, onze opdrachtgevers en ons leefmilieu.

Keurmerken

VCA**

Certificatie van producten, processen, managementsystemen en personen is een transparante manier om organisaties efficiënter, veiliger, beheersbaar en duurzamer te maken en vooral de weg naar kwaliteitsverbetering te ope­nen.

Veiliger linken naar:Toolboxmeeting – Bouwbedrijf van de Ven

Keurmerken

BRL ERB: Erkend Restauratie Bouwbedrijf

Het managementsysteemcertificaat voor het Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB). Het keurmerk ERB richt zich op het restaureren van monumentale gebouwen, met als werksfeer het Nederlands erfgoed. Het beheer van het keurmerk ligt bij de Stichting ERM, de licentiehouder van het keurmerk is de Vakgroep Restauratie. Het ERB-certificaat staat garant voor degelijke kennis en jarenlange ervaring op het gebied van monumentale restauraties. Het certificaat wordt momenteel in veel rijks- en provinciale bestekken voorgeschreven.

Keurmerken

KOMO

Het KOMO-attest is het bewijs dat producten geschikt zijn voor het gebruik in de beschreven bouwtoepassing. Met het KOMO-productcertificaat zijn gebruikers zeker over de technische specificaties van producten. Een combinatie van deze twee kwaliteitsverklaringen is het KOMO-attest met productcertificaat, dat het product en de bouwtoepassing beschrijft. En via het KOMO-procescertificaat kan de prestatie van een proces en/of product na het uitvoeringsproces worden aangetoond.

Keurmerken

PEFC

Voor de boseigenaar betekent het certificaat dat hij een aantoonbaar en door een certificeerder gecontroleerd bewijs heeft dat zijn bos op een maatschappelijk verantwoorde duurzame manier wordt beheerd die voldoet aan de Sustainability Benchmark van PEFC. Voor de kopers, bedrijven en consumenten, maakt de certificering aantoonbaar dat het hout of het product gemaakt van hout, uit duurzame beheerde bossen komt. Certificaatnummer: SKH-PEFC-COC-5024

Keurmerken

FSC

Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn. Alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties bevelen FSC aan. Dit maakt FSC uniek. Kies daarom voor FSC-hout en -papier en draag bij aan bescherming van bossen wereldwijd! Certificaatnummer: SKH-COC-000038