Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om het voor jou inzichtelijk te maken, welke gegevens wij gebruiken en waarvoor wij deze gebruiken. 

Privacy statement

Versie 27-03-2023
Bouwbedrijf van de Ven , gevestigd aan Erpseweg 3, 5463 PG Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwbedrijf van de Ven  verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •  Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Bouwbedrijf van de Ven  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie
  •  Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Bouwbedrijf van de Ven  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als wij geen contractuele overeenkomst met jou hebben en jij bent niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief bewaren wij jouw persoonsgegevens 24 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Bouwbedrijf van de Ven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Bouwbedrijf van de Ven  gebruikt technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Jij kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bouwbedrijf van de Ven  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We zullen dan verifiëren of je daadwerkelijk het verzoek hebt ingediend en hierop actie ondernemen.

Bouwbedrijf van de Ven  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Contactgegevens:
https://www.bouwbedrijfvandeven.nl/
 
Erpseweg 3, 5463 PG Veghel
Tel: (0)413 36 69 33