BREEAM Outstanding certificaat voor Vanderlande – Gebouw 60

MEGA TROTS!

We hebben voor Vanderlande een energiezuinig gebouw neergezet, waarbij tijdens de ontwerpfase al rekening is gehouden met de doelen en doelstellingen voor het behalen van het BREEAM Outstanding certificaat. Hierdoor heeft het gebouw enkele benoemenswaardige kenmerken gekregen:
• Het gebouw is extreem luchtdicht
• Er komt extra veel daglicht het gebouw binnen
• Het heeft een duurzame energieopwekking
• Het gebouw is volledig gasloos

"Super trots! het meest hoog haalbare certificaat"
Henry van Opstal

Maar wat is nou BREEAM en aan welke doelen en doelstellingen moet je voldoen om een certificaat te ontvangen?

BREEAM is de leidende en wereldwijd meest gebruikte methode voor de duurzaamheidsprestaties van projecten. Het zet de standaard voor best-practice in duurzaam ontwerp en is de de-facto maatlat geworden om de duurzaamheidsprestaties van een project te beschrijven.

De doelen en doelstellingen van BREEAM:

Doelen van BREEAM:
• Het beperken van de negatieve invloed van projecten op het milieu
• Het mogelijk maken projecten te onderscheiden naar hun duurzaamheid
• Het voorzien in een geloofwaardig keurmerk voor duurzame projecten
• Het stimuleren van de vraag naar duurzame projecten

Doelstellingen van BREEAM:
• Voorzien in markterkenning van projecten met lage milieu-impact
• Ervoor zorgen dat best-practices in projecten worden geïncorperteerd
• Het zetten van standaarden en het opstellen van criteria die uitsteigen boven de wettelijke vereisten, en minimaliseren
• Het vergroten van het bewustzijn van eigenaren, gebruikers, ontwikkelaars en beheerders ten aanzien van de voordelen van projecten met een beperkte milieu-impact

Het onderstaand schema toont het scoremodel voor het BREEAM-NL certificaat voor Vanderlande – Gebouw 60:

Zoals in bovenstaande schema te zien is, moet er een minimale scoren van 85% behaald worden om een Outstanding certificaat te ontvangen.

Ieder onderdeel uit bovenstaand schema wordt verder gesplitst in categoriën. Per categorie kan een bepaald aantal punten worden behaald. Ook worden de verschillende functies (kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie en sportfunctie) apart getoetst. Deze catergoriescores worden bijelkaar opgeteld  en vermenigvuldigd met de weging percentage. De resultaten worden bijelkaar opgeteld om tot de totaalscore te komen.

De uitwerking van de assessmentscore voor Vanderlande Gebouw 60:

Met een assesmentkwalificatie van 86,35% scoren we ruim boven de 85% en mogen we het BREEAM Outstanding certificaat dragen. Het hoogst haalbare certificaat voor duurzaamheid en daar zijn we super trots op!

973-NBP-2014 Certificaat

973-NBP-2014_Expertrapport

DELEN
gerelateerd nieuws
Château Neercanne
Spectaculaire en complexe hijsklus op de Noordkade