Abdij van Berne

Abdij van Berne

Herbestemming van de voormalige boekbinderij tot het Depot Bodemvondsten van de Provincie Noord-Brabant. De voormalige boekbinderij bestaat uit een aantal geschakelde bebouwingen. We hebben van de gevels het metselwerk en voegwerk hersteld. De kozijnen zijn vervangen inclusief inbraak- en brandwerende voorzieningen. Ook hebben we de daken vervangen, deels waren dit daken met pannen, deels met […]